top of page

Theraplay

Theraplay er relationsbaseret behandling via leg. Sessionerne bliver optaget på video. 

Theraplay behandling er en intens behandling, som altid styrker den sunde tilknytning og barnets selvværd.

 

Er det metoden Theraplay, som vil give mening for barnet, så starter vi alle forløb med en screening. Den primære voksne og barnet laver nogle opgaver sammen, og vi optager det på video. Efterfølgende har de voksne en samtale med os om opgaverne ud fra klip fra videooptagelse og vi beslutter derudfra, hvilke mål vi skal arbejde med.

Vi har fokus på de 4 elementer Struktur, Omsorg, Udfordring og Engagement.

Dernæst starter sessionerne, som varer ca. 30-40 min. I sessionerne opbygger vi, styrker vi og træner vi barnet via leg. Theraplay er relationsbaseret behandling via leg. Sessionerne bliver optaget på video. Ca. hver 4. gang har de voksne og Zebra-konsulenterne et Stop-op-møde, hvor vi har fokus på, hvilke adfærdsændringer de voksne oplever hos barnet.

Theraplay behandling er en intens behandling, som altid styrker den sunde tilknytning og barnets selvværd.

 • Angst

 • Sociale udfordringer

 • Meget urolig

 • Manglende koncentration

 • Meget stille

 • Skolevægring

 • Tristhed

 • Udadreagerende

 • Lavt selvværd

 • Ikke alderssvarende følelsesmæssigt

 • Vrede

Jane bliver superviseret af psykolog Camilla Birkler

 

bottom of page