top of page

Familiebehandling

Når jeg familiebehandler understøtter og udvikler jeg struktur og samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Jeg arbejder i familier med børn fra 0 til 18 år.


Jeg har fokus på at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre og derigennem styrke børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling og kompetencer.

I familiebehandlingen har jeg øje for både sårbarheder og styrker i familien. Jeg arbejder ud fra en forståelse af, at der i alle familier er et udviklingspotentiale og, at forældre kender deres børn bedst, samt at de ønsker de bedste betingelser for deres børn.

 

Jeg lægger vægt på at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil. 

Når jeg møder en familie, hilser vi på med ydmyghed og respekt for, at de åbner deres hjem for vores hjælp. Jeg er nysgerrige på familiens kultur, og vi lytter til deres fortælling.

Nå Jeg familiebehandler, tager jeg udgangspunkt, der hvor hjælpen giver mest mening.

Køber du familebehandling hos os, får du:

  • familiesamtaler samt individuelle samtaler

  • konfliktløsende redskaber til familien

  • Theraplay lignende aktiviteter til at styrke og opbygge forældre/barn relationen og tilknytningen. Theraplay styrker bl.a. den følelsesmæssige udvikling.

  • traumebehandling ved behov f.eks. ved udfordringer i familien med angst

  • deltagelse i netværksmøder

  • samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

  • Jeg udfærdiger en fagligt meningsgivende status, med fokus på, at status er borgerens.

  • Jeg samarbejder med myndighed på sagen i forhold til at indsatsen skal give mening og borgeren skal profiterer af indsatsen.

  • Direkte kontakt til familiebehandleren på indsatsen

bottom of page