top of page

MIM-P

Marcshak Interactive Method-Psychometrics er det fulde navn på denne strukturerede samspilsobservation.

 

I tilknytningsteori og neuroaffektiv udviklingspsykologi anses barnets personlighed at formes gennem samspillet mellem omsorgsperson og barn.

I Danmark har Socialstyrelsen godkendt M.I.M som valid i plejeanbringelsessager, adoptionssager, børnesagkyndige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.

Zebra-konsulenterne tilbyder at bruge M.I.M. -P. med henblik på at undersøge barn og voksen relationen, hvad byder den voksne barnet, og hvordan tager barnet i mod.

M.I.M. – P kan aldrig stå alene, dvs, når vi har screeningen klar og har talt med den voksne om screeningen, så finder vi den bedste hjælp til netop deres relation. Oftest vil Theraplay behandling være den optimale mulighed for at arbejde med relationen.

Metoden er også fænomenal til at kigge på samspillet mellem fagprofessionelle og barnet, således at screeningen laves med barn og pædagog/lærer, og vi derved får belyst, hvordan samspillet kan udvikles.

Certificeret i M.I.M-P.

bottom of page