top of page

§54.2 Støtteperson

I følge Serviceloven § 54.2  er en støtteperson, en neutral fagperson, der hjælper med de opgaver og spørgsmål, der opstår i forbindelse med en tvangsfjernelse og frivillig anbringelse. Det foregår gennem samtaler i hjemmet, og alt efter behov. En støtteperson er bindeled mellem kommune, anbringelsessted og forældre.


Støtterperson hjælper med følgende:

  •  håndtere svære følelser i forbindelsen med anbringelsen, møder og eventuelt samvær.

  •  opretholde og støtte kontakten til barnet ved at støtte op om deres kontakt til anbringelsesstedet/plejeforældre

  • gennemgå og forstå dokumenter og handleplaner omkring anbringelsen

  • er bisidder og støtte ved møder  i forbindelse med anbringelsen

  • er anbringelsen frivillig med fokus på senere hjemsendelse/mere samvær guides og hjælpes til at øge forældrekompetencer, eventuelt ud fra handleplan. de forhold.​

  • fastholder og hjælper med egenomsorg og personlige ressourcer.

 

Jeg hjælper med at have øje på det, som giver mening for dem, og i en realistisk fremtid med et anbragt barn.

Når jeg støtter forældre til et anbragt barn, har jeg fuld fokus på, hvilken kommunikation forældrene profiterer af og samtaler, som kan øge mentaliseringsevnen.

bottom of page