§54.2 Støtteperson

I følge Serviceloven § 54.2  er en støtteperson, en neutral fagperson, der hjælper med de opgaver og spørgsmål, der opstår i forbindelse med en tvangsfjernelse og frivillig anbringelse. Det foregår gennem samtaler i hjemmet, og alt efter behov. En støtteperson er bindeled mellem kommune, anbringelsessted og forældre.


Støtterperson hjælper med følgende:

  •  håndtere svære følelser i forbindelsen med anbringelsen, møder og eventuelt samvær.

  •  opretholde og støtte kontakten til barnet ved at støtte op om deres kontakt til anbringelsesstedet/plejeforældre

  • gennemgå og forstå dokumenter og handleplaner omkring anbringelsen

  • er bisidder og støtte ved møder  i forbindelse med anbringelsen

  • er anbringelsen frivillig med fokus på senere hjemsendelse/mere samvær guides og hjælpes til at øge forældrekompetencer, eventuelt ud fra handleplan. de forhold.​

  • fastholder og hjælper med egenomsorg og personlige ressourcer.

 

Jeg hjælper med at have øje på det, som giver mening for dem, og i en realistisk fremtid med et anbragt barn.

Når jeg støtter forældre til et anbragt barn, har jeg fuld fokus på, hvilken kommunikation forældrene profiterer af og samtaler, som kan øge mentaliseringsevnen.